Kancelaria Notarialna

Notariusz Katarzyna Bartkowiak

Ul. Konstytucji 3 Maja 44/2
72-100 Goleniów
Tel. 91 418 33 85
Kom. 792 950 050

Czynności

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Przeprowadza się je w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka – wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych – lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

czytaj więcej

Niezbędne dokumenty

Dokonanie czynności notarialnej winno być poprzedzone kontaktem osobistym, telefonicznym bądź mailowym.

Umożliwi to Państwu uzyskanie wyczerpujących informacji dotyczących niezbędnych dokumentów, przebiegu czynności notarialnej oraz dogodnego dla Państwa terminu.

czytaj więcej