Dokonanie czynności notarialnej winno być poprzedzone kontaktem osobistym, telefonicznym bądź mailowym. Umożliwi to Państwu uzyskanie wyczerpujących informacji dotyczących niezbędnych dokumentów, przebiegu czynności notarialnej oraz dogodnego dla Państwa terminu.


Dokumenty stanowiące podstawę dokonania czynności przez notariusza muszą zostać dostarczone do kancelarii odpowiednio wcześnie przed umówionym terminem, aby była możliwa ich analiza gwarantująca sprawne i poprawne przygotowanie czynności. Dokumenty te. powinny być złożone notariuszowi w oryginale. Jeśli nie mają Państwo możliwości osobistego dostarczenia dokumentów, mogą być one przesłane drogą mailową lub faxem.

niezbednedokumenty