Opłaty
notarialne

Udzielenie informacji dotyczących czynności notarialnych jest bezpłatne.


Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.


Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. Są to przede wszystkim:

  • podatek VAT (od taksy notarialnej)
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są przez notariusza na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.


W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną (taksy notarialnej, podatków VAT, PCC i SiD, opłaty sądowej, itp.) zapraszamy do kontaktu z kancelarią notarialną – osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.