Dane i dokumenty potrzebne do sporządzenia pełnomocnictwa

1. dowód osobisty lub paszport osoby udzielającej pełnomocnictwa

2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwiska, adres, PESEL)

3. informacja do jakich czynności pełnomocnictwo ma zostać udzielone (np. czy pełnomocnik jest umocowany do nabywania, zbywania nieruchomości, do reprezentowania przed urzędami, sądami, odbioru korespondencji)

niezbednedokumenty