Dane i dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej

1. dowody osobiste lub paszporty oraz numery NIP osób biorących udział w czynności

2. data oraz miejsce zawarcia związku małżeńskiego

3. jeżeli wcześniej były już zawierane umowy majątkowe małżeńskie - wypisy aktów notarialnych tych umów

niezbednedokumenty