Dane i dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy spółki

1. dowody osobiste lub paszporty osób fizycznych biorących udział w czynności

2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, REGON i NIP osób prawnych biorących udział w czynności oraz uchwały właściwych organów, tekst jednolity umowy spółki lub statut

3. w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa

4. firma spółki (nazwa)

5. wysokość kapitału zakładowego, ilość i wysokość udziałów

6. przedmiot działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności

7. informacja o organach spółki

8. fakultatywnie projekt umowy

niezbednedokumenty